บริการด้านการบริหารจัดการ และที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ
Project Management and Advisory Services

1) บริการที่ปรึกษาในการบริหารและพัฒนาโครงการ
   ผลงานด้านที่ปรึกษาในการบริหารและพัฒนาโครงการ
2) บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ
  ผลงานด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการชีวมวล (Biomass)

  ผลงานด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการชีวภาพ (Biogas)
  ผลงานด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)
  ผลงานด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการลม (Wind)
  ผลงานด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการขยะชุมชน (MSW)
  ผลงานด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการพลังน้ำ (Hydro)
  ผลงานด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)
 
Type of ProjectCoPESAIEE-SDPublic Hearing
Biomass77411
Biogas1-3833
Solar16342742
Wind--58
MSW1125
Hydro--11
Energy Efficiency--11
Total254278101

กลุ่มลูกค้าในประเทศ

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com