บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability Services

1) การพัฒนาโครงการ DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM
•  โครงการที่ได้รับการรับรองการประเมิน จำนวน 1 บริษัท
  Ref. for DJSI 
2) การพัฒนาโครงการ THSI หรือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ SET
• โครงการที่ได้รับการรับรองการประเมิน จำนวน 1 บริษัท
  Ref. for THSI
3) การให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Report Coaching)
• โครงการที่ได้รับการรับรองการประเมิน จำนวน 1 บริษัท
  Ref. for SD Report Coaching

Powered by MakeWebEasy.com