เกี่ยวกับเรา

  บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด หรือ “AEP” ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 โดยความร่วมมือของกลุ่มนักพัฒนาและผู้มีประสบการณ์บริหารโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20 ปี

  บริษัทมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวเนื่องกับโครงการสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น The World Bank, Global Green Growth Institute (GGGI), Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), Development Bank of Japan (DBJ), SUMITOMO Corporation, Danish Energy Management A/S, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

  ด้วยประสบการณ์และความชำนาญดังกล่าว ทำให้บริษัทมีความมั่นใจในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านบริการด้านต่างๆ ของเรา 

'' เรามุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนสำหรับลูกค้าของเรา ''
Powered by MakeWebEasy.com